Pages

Kontrak Ternak Untuk Kawalan Harga Ayam


Contract Farming adalah kaedah penternakan yang dilakukan oleh syarikat2 besar seperti KFC bagi memastikan bekalan ayam segar mereka mencukupi dengan harga
yang terkawal.